Innowacyjne techniki pracy w Prodetektyw

Innowacyjne techniki pracy w Prodetektyw są wdrażane, gdyż detektywi zatrudnieni w tym miejscu mają spore doświadczenie w proponowanych usługach. Dlatego można korzystać z białego wywiadu. Bazuje on na wykorzystywaniu ogólnodostępnych, ale też opłacanych baz danych, witryn i mediów społecznościowych. Ta forma pracy wywiadowczej może przydać się w sprawach rodzinnych, jak i w firmowych. To legalna technika pozyskiwania wiadomości, wobec czego nie należy się jej bać. Detektywi zbiorą i przeanalizują informacje znaczące dla klienta.

Taki wywiad pozyskiwany w celach gospodarczych okazuje się pomocny przykładowo przedsiębiorcom, jacy chcą uzyskać informacje z cyberprzestrzeni odnośnie kandydatów do pracy, kontrahentów czy firm konkurencyjnych. Zleceniodawcy indywidualni mogą chcieć sprawdzać partnera.

Eksperci wyodrębnią informacje ważne od mało ważnych. Mają wgląd do wizerunków, które ich interesują, danych osobowych, wiedzy o rodzinach, światopoglądu i lokalizacji. Mogą też skorzystać z innych metod, takich jak wywiad gospodarczy albo wywiad wykonywany w celach osobistych. Czynności w zakresie OSINT mogą być prowadzone w sposób jawny albo w sposób dyskretny.

Sprawdzone informacje będą zawierać: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, obecny wygląd, rozpoznanie grona bliskich znajomych, ustalenie aktualnej lokalizacji, ustalenie miejsca pracy i stanowiska, czy sprawdzanie zaplanowanych strategii biznesowych firmy. Biuro detektywistyczne proces wyszukiwania informacji dzieli na kilka etapów: pozyskanie ogólnodostępnych wiadomości odnoszących się do osoby lub firmy, filtrowanie wiadomości oraz odrzucanie nieważnych, sprawdzanie i analizowanie wyselekcjonowanych wiadomości a także przygotowanie końcowej analizy. Na podobnej zasadzie, nowatorskie ukierunkowanie obowiązuje przy rozwiązywaniu innych spraw, jakimi standardowo zajmuje się Prodetektyw. Eksperci wykorzystają nowoczesny sprzęt.

Usługi

Dodaj komentarz