Jakie kredyty polecane są dla korporacji?

Prócz celu zastosowania wypożyczonych pieniędzy, kredyty możemy też rozróżnić ze względu na walutę, w której zostaną wypłacone środki pieniężne. Okazuje się, iż niektóre kredyty hipoteczne na przestrzeni czasu opłacają się razem ze zmianami kursu walutowego. Tak w takim razie mamy dwa rodzaje takich kredytów. Klasyczny: walutowy, jaki udzielany jest w walucie polskiej, ale w momencie podpisywania umowy przeliczany jest na walutę obcą – np. frank szwajcarski, czy euro po bieżącym kursie.

Instytucja finansowa zarabia tutaj nie na oprocentowaniu pożyczki, a na skokach kursów finansowych. Wobec tego jak to działa? Gdzie jest haczyk? Cóż, banki tak samo jak kantory proponują wymianę walut, tak wobec tego oraz one posiadają własne kursy kupna i sprzedaży obcej waluty. W największym stopniu zyskownym systemem dla banku jest tzw. Spreading – znacznie więcej o tym i innych sprawach na witrynie pozabankowa pożyczka hipoteczna. Kwota udzielana kredytobiorcy jest dzielona poprzez kurs kupna waluty obcej poprzez bank, a raty spłacane są po przemnożeniu ich przez kurs sprzedaży waluty obcej w tym banku. System bardziej liberalny wobec kontrahenta to fixing. Udostępnianie i spłata odbywają się przez przemnożenie sum przez uśredniony dzienny kurs kupna i sprzedaży waluty zagranicznej przez ten bank.

Kredyty udzielane w walutach zagranicznych powinni brać ludzie orientujący się w szkoleniach walutowych, ich skłonnościach oraz tendencjach do nieprzewidywalności. Czołowy do niedawna spreading ugotował wielu lokalnych kredytobiorców, którzy musieli zaciągać pomocnicze zobowiązania, by zrealizować swoje cele, gdyż po skokach kursów walutowych pożyczona kwota znacznie się pomniejszyła oraz nie było ich stać na dokończenie inwestycji. Łagodniejszym rozwiązaniem jest fixing, który działa na podstawie kursów uśrednionych, niemniej jednak i on zawodzi. Trzecim rozwiązaniem kłopotów dla upartych jest kredyt dominowany. Udzielany jest na konkretną z góry ustaloną kwotę w walucie krajowej. Suma ta przeliczana jest po dziennym kursie na walutę obcą. Innowacyjna obca kwota dzielona jest na transze, które będą wypłacane po realizacji dodatkowych punktów planu. W momencie wypłaty transze w obcej przeliczane są na walutę krajową i w takiej wysokości wypłacane. Czy suma będzie wystarczająca? Cóż, to zależy od powszednich kursów kupna oraz sprzedaży waluty zagranicznej w danym banku.

Finanse

Dodaj komentarz