Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeśli ktokolwiek zdecyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych do wykorzystania w swoim przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzone do separatora muszą zostać oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można również zdecydować się na separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną równą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z bieżącymi przepisami prawa. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzone ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, jak i oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Dokładne wiadomości na temat użytkowania separatorów podane są na stronie internetowej. Można też dowiedzieć się kwestii szczegółowych od sprzedających. Kiedy okaże się to kiedyś konieczne, wskazana marka zaoferuje też serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiążą się ze swojej roli, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: koalescencji i flotacji. Wtedy, w efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekroczeniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować taki, jaki spełni jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Wybrane z nich mają obejście burzowe, co podnosi przepustowość nominalną, żeby w wypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.

Przemysł

Dodaj komentarz