W jaki sposób stworzyć najlepszą linię wytwórczą?

Przebieg technologiczny będący częścią systemu produkcyjnego można podzielić na następujące kolejności. Faza technologiczna jest częścią procesu technologicznego oraz złożona jest z operacji. Operacja natomiast jest zespołem czynności przeprowadzanych na jednym stanowisku poprzez jednego wykonawcę lub też grupowego przy jednym przedmiocie. Operacje wolno podzielić na operacje technologiczne, operacje inspekcji, transportu, gromadzenia (inaczej magazynowania).

Operacja technologiczna mieści zmianę kształtu, własności fizykochemicznych materiału wynikowego lub ewentualnie zmian bilateralnego położenia jego szczegółów. W operacji technologicznej wyróżnić wolno obróbkę wstępną, obróbkę właściwą, dopieszczającą, montaż. Działanie kontroli tudzież polega na sprawdzaniu atrybutów zmian wykonanych w edytowanym przedmiocie. Operacja transportu to zupełnie inaczej przemieszczenie przedmiotu z jednego miejsca na drugie, natomiast operacja przechowywania to inaczej depozyt materiału w magazynie, składzie lub urządzeniu technologicznym.

Przebiegi technologiczne można podzielić ze względu na rodzaj środków, które użyte są do pracy i sposobu, w jaki oddziałujemy na edytowany przedmiot. Procesy te rozdzielamy na: procesy ręczne, maszynowo-ręczne, maszynowo-półautomatyczne, maszynowe automatyczne, zautomatyzowane i aparaturowe – sprawdź https://scutti.pl/silosy-cementowe/. Procesy manualne to takie, w których wykonawca przy użyciu siły fizycznej i pomocy prostego narzędzia obrabia przedmiot. Procesy maszynowo-ręczne zachodzą wtenczas, gdy na przedmiot wpływamy roboczą częścią maszyny.

Przebiegi maszynowo-półautomatyczne to takie, gdzie realizator ogranicza się do przedsięwzięć pomocniczych, tudzież w procesach mechanicznych samoczynnych funkcja człowieka sprowadza się kontroli oraz regulowania pracy machiny. Procesy zautomatyzowane przebywają się bez udziału człowieka. Maszyny zastępują tutaj pracę fizyczną a komputery kontrolną. Procesy zautomatyzowane można podzielić na te, jakie przebiegają w układach sztywnych bądź też elastycznych. Przebiegi aparaturowe to takie, w jakim miejscu materiały poddaje się procesom fizycznym i chemicznym, które nadzoruje dobra aparatura.

Zwierzęta

Dodaj komentarz