Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję

Prosperowanie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie jest profesjonalna i zalicza się do wysoce efektywnych. Informacje na temat obszaru działania, adresu, rachunku bankowego oraz godzin przyjmowania w kancelarii można odnaleźć na stronie www. Wskazany komornik mikołów ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Dariusz Markocki zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających, mających na celu zrealizowanie tytułów wykonawczych jakimi są: egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych, zabezpieczenie roszczeń, doręczenia na zarządzenie Sądu, protokół stanu faktycznego, nadzór nad licytacją. W nawiązaniu do informatyzacji postępowania egzekucyjnego komornik w Mikołowie na co dzień może posługiwać się systemami dedykowanymi. Usprawniają one nie tylko działalność kancelarii, ale też ułatwią kontakt z zainteresowanymi.

Dariusz Markocki w myśl przepisów z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika, a wskazany uznawany jest za bardzo efektywnego. Odstępstwem w obszarze działalności są sprawy: o egzekucję z nieruchomości, wydania bądź wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy a także sprawy w jakich przepisy o egzekucji nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Szczegółowy opis obszaru działania wraz z wskazanymi miastami zamieszczony jest na witrynie internetowej. Na stronie podawane są również wiadomości w temacie RODO, a więc polityki ochrony danych osobowych w mikołowskiej kancelarii. Każda z osób, która korzysta z usług Dariusza Markockiego podkreśla, że wyraźnie zmniejsza się u niej poziom stresu w czasie egzekucji.

Usługi

Dodaj komentarz